top of page

如果你係天然鬈曲頭髮?

如果你keep 佳要做負離子?

如果你唔鐘意咁死直既頭髮?

如果你頭髮毛燥勁多毛毛?

如果你漂過頭髮或者頭髮勁傷,根本再做唔到負離子?

nano treatment 納米氨基酸順直護理

HK$800.00價格
    bottom of page